Relazace zelené střechy, realizátor - Jiří Kubec - video

Jak tvoříme zelené střechy

Kompletní realizací zelených střech extenzivních i intenzivních (tzv. střešních zahrad) se zabýváme již od roku 2001. Rozhodnutí zda vybudovat extenzivní ozeleněnou střechu nebo intenzivní střešní zahradu závisí především na statice budovy a peněžence investora. Vzhledem k tomu, že intenzivní střešní zahrada se vzrostlými dřevinami vyžaduje vrstvu vegetačního střešního substrátu o mocnosti 30 a více cm, převažují mezi realizovanými zakázkami extenzivní ozeleněné střechy s mocností vegetační vrstvy do 10 cm.

Základy zelené střechy

Základem každé ozeleněné střechy či střešní zahrady je kvalitní hydroizolace, která musí být odolná nejen proti povětrnostním vlivům, ale také proti narušení rostoucími kořeny rostlin. Zásadně používáme fólie ze syntetického kaučuku (EPDM). Tento materiál má oproti běžně používaným levnějším materiálům (asfaltové pásy, PVC) několik výhod. Hlavní výhodou je dlouhá životnost syntetického kaučuku cca 80 let a z toho plynoucí ekonomický i ekologický přínos. Další výhodou je způsob výroby, při kterém jsou pásy hydroizolační fólie EPDM spojeny vulkanizací pomocí horkého vzduchu na konečný rozměr odpovídající konkrétní střeše. Takto vyrobená plachta je dodána na zelenou střechu v jednom kuse a zde pak probíhá pouze její přilepení na atiku a vulkanizace detailů (např. vpustě, světlíky či svody dešťové vody). Tento postup prakticky vylučuje vliv počasí na kvalitu spojů, výrazně omezuje možnost porušení fólie z důvodu lidské chyby při pokládce a také celou realizaci urychluje.

Provedení zelené střechy

Po provedení zátopové zkoušky je na hydroizolaci položena ochranná geotextilie (v případě tzv. obrácené zelené střechy následuje tepelná izolace výhradně z extrudovaného polystyrenu). Pokud se jedná o obytnou zelenou střechu, jsou poté vybudovány pochozí plochy umožňující pohyb osob. Zákazníky jsou nejčastěji žádány dva druhy zpevněných ploch, buď jsou to paluby z tropického dřeva a nebo betonové dlaždice s vymývaným kačírkem na povrchu. Zpevněné plochy zpravidla usazujeme na výškově stavitelné plastové podstavce.

Realizace zelené střechy

Jakmile jsou zpevněné plochy hotovy následuje pokládka kalíškové hydroakumulační fólie, která zadrží část dešťové vody pro potřeby rostlin. Na kalíškovou fólii se pokládá separační geotextilie; ta zabraňuje vyplavování substrátu a zároveň umožňuje jemnému kořenovému vlášní rostlin prorůst skrz textilii a čerpat vodu zadrženou v kalíškách.

Poté následuje rozprostření speciálního substrátu pro zelené střechy, který nejenže musí odpovídat požadavkům vysazovaných rostlin, ale je také žádoucí, aby byl při dostatečné vododržnosti i co možná nejlehčí. Z tohoto důvodu přidáváme do střešního substrátu kromě expandovaného jílu, spongilitu i zeolit ve frakcích od 0,5 do 1 mm, které jsou lehké a přesto zvyšují sorpční kapacitu střešního substrátu. Střešní substrát na zelenou střechu dopravujeme suchý, technologie dopravy je různá dle místních podmínek.

Rostlinný materiál pro zelené střechy

Rostlinný materiál pro zelené střechy pěstujeme ve vlastní zásobní zahradě v Bašti. Jde především o širokou paletu rozchodníků, buď v multiplatech a nebo v podobě rozchodníkových koberců používaných především pro ozelenění šikmých střech. Dále jsou to druhy netřesků a z cibulovin zejména pažitka, která se používá k napodobení trávníku. Pěstování vlastního trávníku na ozeleněné střeše je dle našeho názoru problematické i v případě, že je do substrátu instalován závlahový systém.

Díky několikaletým bohatým zkušenostem realizujeme každoročně zelené střechy a střešní zahrady nejen na nových objektech, ale často na starších zelených střechách a terasách, které zpravidla díky nekvalitní původní hydroizolaci vyžadují celkovou rekonstrukci.