Typové řezy souvrstvím zelených střech

 

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha – atika PDFDWG

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha - boční vpust PDFDWG

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha - střešní vpust PDFDWG

Extenzivní jednovrstvá šikmá střecha (sklon 25-35%) PDFDWG

Intenzivní dvouvrstvá plochá střecha – atika PDFDWG


Typové řezy souvrstvím zelených střech s použitím substrátové desky Isover

 

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha (sklon 2%) - atika PDFDWG

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha (sklon 8% a více) - atika PDFDWG

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha (sklon 2%) - boční vpust PDFDWG

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha (sklon 2%) - střešní vpust PDFDWG

Extenzivní dvouvrstvá plochá střecha (sklon 8% a více) - střešní vpust PDFDWG

Extenzivní jednovrstvá šikmá střecha (sklon 25-35%) PDFDWG

Extenzivní jednovrstvá šikmá střecha (sklon 40-100%) PDFDWG

Intenzivní dvouvrstvá plochá střecha (sklon 2%) - atika PDFDWG