Dokumenty ke stažení
 

Standardy

Standardy II. pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech [PDF, 1.06 MB]

Standardy I. pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech [PDF, 1.51 MB]

 

Součínitel odtoku vegetačního souvrství zelených střech

Laboratorní hodnocení odtoku srážek z extenzivních zelených střech - stanovení součinitele odtoku [PDF, 1.26 MB]

ACRE odtokový koeficient, sklon 3-8% - bez hydrofilních substrátových desek [PDF, 167 kB]

ACRE odtokový koeficient, sklon 3-8% - s hydrofilními substrátovými deskami [PDF, 167 kB]

ACRE odtokový koeficient, sklon 5-15° - s hydrofilními substrátovými deskami [PDF, 166 kB]

ACRE odtokový koeficient, sklon 15-45° - s hydrofilními substrátovými deskami [PDF, 165 kB]

 

Užitný vzor certifikovaného substrátu ACRE®

Spongilitový minerální substrát pro sadovnické realizace [PDF, 4.98 MB]

Vegetační souvrství na bázi hydrofilní minerální plsti pro intenzivní zelené střechy a mobilní nádoby [PDF, 275 kB]

Vegetační vrstva pro šikmé a strmé zelené střechy na bázi hydrofilní minerální plsti se zpomalovači odtoku [PDF, 368 kB]

Vegetační vrstva na bázi minerální plsti pro ozelenění kolejového svršku [PDF, 192 kB]

 

Příbalové letáky pro střešní a sadovnické substráty ACRE®

Příbalový leták Střešní substrát ACRE Extenzivní [PDF]

Příbalový leták Střešní substrát ACRE Extenzivní Jednovrstvý [PDF]

Příbalový leták Střešní substrát ACRE Polointenzivní [PDF]

Příbalový leták Střešní substrát ACRE intenzivní [PDF]

Příbalový leták Sadovnický substrát ACRE letničkový výsevní [PDF]

Příbalový leták Sadovnický substrát ACRE trávnikový [PDF]

Příbalový leták Sadovnický substrát ACRE stromový [PDF]

Příbalový leták Sadovnický substrát ACRE stromový minerální [PDF]

 

Souhlasy s uvedením certifikovaných střešních a sadovnických substrátů ACRE® do oběhu

Souhlas Střešní substrát ACRE extenzivní [PDF]

Souhlas Střešní substrát ACRE extenzivní jednovrstvý [PDF]

Souhlas Střešní substrát ACRE polointenzivní [PDF]

Souhlas Střešní substrát ACRE intenzivní [PDF]

Souhlas Sadovnický substrát ACRE letničkový výsevní [PDF]

Souhlas Sadovnický substrát ACRE trávnikový [PDF]

Souhlas Sadovnický substrát ACRE stromový [PDF]

Souhlas Sadovnický substrát ACRE stromový minerální [PDF]

 

Složení střešních substrátů ACRE 2021 [PDF]

Složení sadovnických substrátů ACRE 2021 [PDF]

 

Živnostenské oprávnění ACRE, spol. s r.o.

Výpis z živnostenského rejstříku [PDF, 98.22 kB]