Střešní substrát - základ pro zelené střechy

Střešní substrát je základním funkčním prvkem zelené střechy. Pro účely založení zelené střechy není možné použít běžnou ornici. Ornice má nevhodný chemismus, který většinou neodpovídá požadavkům vysazované vegetace. Podobně také má nízkou vodopropustnost (hlinité a jílovité půdy), dochází k nepravidelnému zásobení vegetace vodou, vymývání jemných a prachových částic a odnosu materiálu, zanášení konstrukčních prvků atd. Opakem jsou písčité půdy, které jsou až příliš vodopropustné a mají tak nízkou schopnost potřebnou vláhu zadržovat. V neposlední řadě je zde též faktor hmotnostní, běžná zemina má až dvojnásobnou hmotnost při stejném objemu, což zvyšuje požadavky na únosnost konstrukcí a tím stavbu neúměrně prodražuje. Pro založení zelené střechy je nejvhodnějším řešením použít speciální substrát pro stavbu zelené střechy, tedy střešní substrát.

Střešní substrát

Střešní substrát použitý na stavbu zelené střechy má klíčovou roli, proto věnujeme jeho výrobě mimořádnou pozornost. Spolu s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích jsme vyvinuli několik typů střešních substrátů ACRE, na které jsme získali Osvědčení o zápisu užitného vzoru, vydané Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Základem střešních substrátů je směs přírodních silikátů (spongilit), které spolu s dalšími komponenty zajišťují dostatečnou schopnost jímat a zadržovat vodu při zachování přiměřené vodopropustnosti. Zároveň zadržují a plynule uvolňují potřebné živiny, v neposlední řadě jsou „vylehčené", tedy mají nízkou měrnou hmotnost. 

Střešní substráty ACRE

Nabízíme kompletní škálu střešních substrátů. Převažující složkou všech vyráběných typů je spongilit v kombinaci s drceným i nedrceným expandovaným jílem. Směs tvoří (dle druhu a určení substrátu) též drcená cihla, rašelina a eventuálně bezplevelný kompost. Volba druhu střešního substrátu závisí na typu zelené střechy, kterou hodláme zakládat:

 

  • Střešní substrát ACRE extensiv - určené pro extenzivní zelené střechy, pohledové, se suchomilnou vegetací snášející extrémní podmínky, vyjímečně pochozí v rámci nutnosti údržby
  • Střešní substrát ACRE intensiv - pro stavbu intenzivních zelených střech, tzv. střešních zahrad, trvale kultivovaných, využívaných pobytově, vybavených mobiliářem atd.

 

Nabízené střešní substráty jsou dodávány v balení BigBag (žokované) à 1000l a pytlované ( à 50 l).

V případě, že chcete nakoupit střešní substrát ACRE v silocisterně včetně vyfoukání na střechu,
obraťte se na:   Bc. Martin Vítek,  Tel.: 731 670 274,  E-mail:
vitek@agrocs.cz