Spongilit

Samotný spongilit je lehká, pórovita hornina, většinou bílé barvy. Vznikl z hlubokomořských usazenin, v České republice je zastoupen v křídě Českého masívu, kde vytváří mocná souvrství.
Kromě jílovitých a prachových částic s vysokým obsahem vápníku obsahuje také zbytky křemičitých schránek hub (kmen Porifera, třída Hexactinelida). Složení spongilitů z různých míst a vrstev, resp. opuk obecně, není stejnorodé, jejich pevnost a trvanlivost ovlivňuje množství jehlic (schránek hub). Podobně barva opuk (i spongilitu) je variabilní podle složení schránek se zabarvením do žluta, okrova nebo do hněda (ovlivňuje příměs železa či manganu).

Vlastnosti spongilitu

Drcený spongilit má řadu cenných vlastností, z nichž pro zahradnickou praxi jsou významné zejména:
 

  • vysoká nasákavost (20% hmotnostních)
  • dobrá propustnost
  • neutrální pH
  • sterilita (čistý spongilit neobsahuje semena plevelů ani zárodky patogenů)
  • nízká specifická hmotnost

 

Použití spongilitu

Vlastností spongilitu se hojně využívá při přípravě zahradnických substrátů, zejména pak speciálního střešního substrátu, určeného pro zelené střechy. Spongilit je proto základní složkou střešních substrátů ACRE, které jsme ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích vyvinuli. Na střešní substráty ACRE jsme získali Osvědčení o zápisu užitného vzoru vydané Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Střešní substráty ACRE (extenzivní, intenzivní) s podílem spongilitu pro Vás vyrábíme a prodáváme (žokované - BigBag).