Štětované cesty

Štětované cesty

Štětované cesty v historii

Štětované cesty patří k nejstarším typům úpravy povrchu komunikací. Díky archeologickým výzkumům víme, že štětované cesty se stavěly již ve středověku, kdy často nahrazovala původní dřevěnou, nejčastěji dubovou nebo bukovou dlažbu. Ovšemže užití takové technologie si tehdy nemohl dovolit každý, převážně to byla města, a to města významná a bohatá, často lokální či regionální centra a metropole. Štětování povrchů se od počátku užívalo jak na komunikace, tak i pro veřejné plochy.

Štětované cesty dnes

V současnosti jsou štětované cesty dobře využitelné zejména tam, kde je záměrem architekta navodit dojem archaičnosti, tvoří tak integrální součást historizujícího stylu při projektování jak nové výstavby, tak - a to zejména při rekonstrukcích a revitalizacích historických částí obcí a měst. Kromě estetické funkce musí ovšem štětované cesty splňovat i vysoké požadavky na funkčnost, to vyžaduje odborné znalosti a rozsáhlé zkušenosti jak projektantů, tak i stavebníků. Při stavbě štětované cesty je třeba dodržovat zejména vyvážené poměry jednotlivých konstrukčních složek, používat materiály odpovídající kvality a zrnitosti a zejména se soustředit na precizní uložení povrchové vrstvy štětu.

Technologie stavby štětované cesty

K realizaci štětované cesty se používá plochý lomový kámen, který však není kladen na plocho, nýbrž na výšku - na svislo, do předem připraveného zhutněného štěrkového lože a to obvykle mezi masivní, většinou rovněž kamenné obruby. Takto založená kostra štětované cesty je zatěsněna vhodnou prosypovou frakcí. Lícová strana kamenů štětované cesty by měla být plochá, pokud možno rovná. Zatímco v  minulosti byl na štětované cesty používán převážně přírodní kámen lokální provenience, v současnosti se při pokládce využívá kamene více či méně upraveného, opracovaného tak, aby jeho lícová strana byla co nejrovnější. Škála takto zpracovaného a nabízeného materiálů pro štětované cesty je nepoměrně široká, to umožňuje plochy vhodným způsobem architektonicky rozčlenit a rozrůznit kombinací částí s rozdílným založením, velikostí a barvou užitého kamene.

Štětované cesty jsou nejen dekorativní ale i vysoce funkční

Štětované cesty jsou však nejen velmi dekorativní, ale při dodržení správné technologie osazení též dostatečně únosné pro zatížení, poněkud snížen je snad jen komfort chůze, zejména pak v některých typech dámské obuvi. Dnes se štětované cesty staví zejména tam, kde má takový typ dlažby své historické opodstatnění a rovněž v případě požadavků orgánů památkové péče na zachování původního charakteru prostředí. Jakkoli uživatelský komfort u štětované cesty již ne zcela plně odpovídá dnešním požadavkům na dlážděné plochy, pohledově působí velmi příjemně a efektně a při správném provedení a náležité péči jsou štětované cesty i velice trvanlivé. Dosažení vysoké estetičnosti a dlouhodobé trvanlivost štětované cesty ovšem klade vysoké nároky na řemeslné provedení pokládky.

Společnost ACRE, spol. s  r. o. zhotoví štětované cesty

Společnost ACRE, spol. s r. o. se stavbou štětovaných cest a obdobných ploch zabývá již řadu let. Disponuje jak potřebnou mechanizací, tak i dostatkem zkušeností a kvalifikovaných pracovníků, což vše je nutnou podmínkou a zárukou kvalitně a včas odvedených prací. Vedle vlastní realizace výstavby štětované cesty zajistíme též kompletní projektovou dokumentaci, poradíme při výběru vhodného materiálu a navrhneme optimální technologii, odpovídající místním podmínkám a záměru investora - rovněž zajistíme potřebná povolení a ostatní dokumenty, nezbytné k zahájení stavby.

Vypracoval: RNDr. Petr Švec