Soukromé zahrady

Soukromé zahrady

Soukromé zahrady - místa relaxace i seberealizace

Zahrada, to je oáza klidu, odpočinku, místo spočinutí po hektickém a náročném dnu, plném stresů a vypětí, je to však též široké pole a platforma pro naši seberealizaci jinou, nežli je ta, která je naším „každodenním chlebem". Práce na zahradě a péče o ni často slouží jako smysluplná alternativa k jinak scházející fyzické aktivitě u převážně duševně pracujících, posezení v rozkvetlé a vonící zahradě může však být naopak tou nejúčinnější formou relaxace po celodenní fyzické „dřině", zvláště přidáme-li k tomu šálek dobré kávy či sklenici dobře vychlazeného moku. A může to být zahrada jak okrasná, tak i užitková. Takové funkce však může plnit pouze zahrada správně a s estetickým citem založená a náležitým způsobem ošetřovaná a pěstěná. Ne každý je však zahradní architekt, ne každý má náležité znalosti a zkušenosti a v neposlední řadě jen málo kdo má i dostatek času a energie trvale, plánovitě a kvalifikovaně o svoji zahradu pečovat.

ACRE, spol. s r. o. - soukromé zahrady od A do Z

Naše společnost nabízí svým zákazníkům realizaci soukromé zahrady tzv. na klíč, a to včetně kvalifikovaného zpracování návrhu, ovšemže s maximálním přihlédnutím k požadavkům zákazníka na její estetické i funkční vlastnosti. Jako součást realizace soukromé zahrady provádíme
 

 • drobné terénní úpravy
 • předvýsedbovou přípravu půdy
 • obstarání osazovacího materiálu
 • výsadbu stromů, keřů, živých plotů a trvalkových i letničkových záhonů
 • povýsadbovou péči
 • instalaci automatického závlahového systému
 • založení trávníku výsevem nebo pokládkou travního koberce
 • vertikutaci a aerifikaci trávníků
 • pokládku plastové zatravňovací dlažby
 • výstavbu mlatových a štětovaných cest
 • výstavbu suchých zídek, pergol, palisád a gabionů
 • výstavbu zahradních jezírek a koupacích biotopů
 • výstavbu živých vrbových staveb

 

Soukromé zahrady - náš postup při návrhu zahrady

Při přípravě a realizaci soukromé zahrady vždy uplatňujeme přísně individuální přístup k zákazníkovi. To v praxi představuje:

 1. Nezávaznou schůzku se zadavatelem, nejlépe přímo na pozemku budoucí zahrady,
 2. vytvoření koncepce návrhu zahrady v souladu s požadavky klienta a zahradnickými pravidly,
 3. vytvoření návrhu v 3D projekci nebo v půdorysném náčrtu,
 4. vyhotovení půdorysnu zahrady včetně osazovacího plánu, legendy rostlin a podrobného rozpočtu.

Takto navrhujeme a realizujeme:
 

 • Zahrady u rodinných domů, vil a chat,
 • střešní zahrady,
 • ozelenění ploch u podnikatelských objektů (sídla firem, hotely, komerční objekty, parkoviště),
 • mobilní zeleň,
 • vodní plochy - zahradní a koupací jezírka,
 • ozelenění balkonů, teras a lodžií
 • zeleň do interiérů - trvalé i příležitostné instalace z živých i umělých rostlin,
 • slavnostní i smuteční vazby a vánoční výzdobu,
 • drobné zahradní stavby - pergoly, altány, lavičky, loubí,
 • mlatové a štětové chodníky a cesty,
 • živé vrbové stavby.

Soukromé zahrady - vizitky svých majitelů

Jsou zahrady tzv. divoké, kde majitel přírodě ponechává doslova „volnou ruku" a ke kultivaci přistupuje jen v krajních případech, existují též zahrady anglického stylu, kde je snahou a záměrem dosáhnout tzv. přírodě blízkého vzhledu, avšak i zahrady francouzské, kde jsou stanovena přesná, striktně dodržovaná pravidla kompozice, přizpůsobené celkovému charakteru prostředí, zejména pak stavebnímu slohu okolních objektů. Existují dnes tolik módní zahrady stylu shan shuei - hory a vody, původem z Číny, ale i od nich odvozené a přeci tak odlišné, vrcholným smyslem pro lad a symetrii charakteristické zahrady japonské. Každý z uvedených stylů má svůj zvláštní půvab, avšak osobitost a vpravdě jedinečnost zahradě vždy vtiskne až její majitel. Naše společnost se proto maximální možnou měrou snaží pochopit a již při přípravných pracích zohlednit - doslova uchopit, každou byť i jen mlhavě a neurčitě vyjádřenou myšlenku zákazníka, tuto pak přetvořit v realizovatelný návrh a koncepci a následně ji zhmotnit v konkrétní podobě soukromé zahrady. A právě to je to, co činí náš přístup unikátním a v čem se snažíme odlišit od ostatních podobných zahradnických společností. Na této odlišnosti si zakládáme, jsme na ni hrdi a snažíme se ji trvale rozvíjet a prohlubovat. Jedině s takovým přístupem, totiž když se realizátor díla dokáže plně vcítit do představ zadavatele, může pak být výsledek - soukromá zahrada, vizitkou svého majitele.

 

Vypracoval: RNDr. Petr Švec