Rákosové rohože

Rákosové rohože

Rákos (rod Phragmites) je mokřadní rostlina z čeledi lipnicovitých (Poaceae), kam patří většina z u nás rostoucích trav. V několika druzích je rozšířen po celém světě, u nás se však přirozeně vyskytuje jediný druh, rákos obecný (Phragmites australis syn. Phragmites communis). Jedná se o vytrvalou bylinu rostoucí v příbřežních zónách stojatých nebo mírně tekoucích vod - litorálu, kde vytváří často značně rozsáhlé a husté porosty. Množí se převážně vegetativně kořenovými výběžky nebo oddenky, které hustě prorůstají břehový substrát asi až do 50 cm hloubky vodního sloupce. Stébla dorůstají výšky 0,5-4 m. Listy jsou většinou ploché, vzácněji svinuté, 6-50 mm široké. Květenství tvoří volnou latu, která je zpravidla rozložitá. Plodem je jako u všech trav obilka.

Rákosové rohože Acre

Rákos poskytuje tradiční a od nepaměti lidmi vyúživanou surovinu, kterou jsou mohutná stébla. U nás se sklízí převážně v zimě při zámrzu, kdy lze sklizeň realizovat nejpohodlněji a nejekonomičtěji přímo ze zamrzlé hladiny nádrže. Podobně jako bambus má i rákos velmi širokou škálu využití. Klasické je jeho použití jako střešní krytiny, avšak též pro zhotovování zástin, stínovek, rohoží, okenních žaluzií, ale i nábytku a dekorativních předmětů. Nalézá též tradiční uplatnění při výrobě mnoha stavebních prvků, izolací, podmítkových pletiv apod. Rákosové rohože jsou často využívány i k zastínění části záhonů, které potřebujeme dočasně ochránit před přímým slunečním zářením. Obdobně též slouží k zakrytí skleníků a pařenišť. V zahradnické praxi se rákosové rohože hojně používají jako ochrana kmene u nové výsadby stromů proti ohryzu zvěří. Rákosové stonky se zpracovávají zaplétáním pozinkovaným drátem. Vedle toho se surový rákos zpracovává též na snopy, rákosové desky apod. V poslední době s tím, jak narůstá obliba přírodních materiálů obecně, vzrůstá i obliba rákosu. Rákosové rohože se výborně hodí jako zástěna na zakrytí nepříliš vzhledných zákoutí, dají se použít i jako clona a ochrana před sluncem, větrem i nadměrným hlukem. Své uplatnění nalézají v moderních zahradách, ale i v rozsáhlých nově budovaných bytových komplexech a v nových čtvrtích s rodinnými domky. Zde rákosové rohože, připevněné na plotech, zábradlích či pergolách, zajistí příjemný pocit soukromí. Desky z rákosu jsou materiálem s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Vedle výrobků z rákosu obecného (Phragmites communis) jsou některými prodejci nabízeny též rohože, dovážené z východní, či jihovýchodní Asie (Čína, Vietnam), zhotovené z rákosu čínského (Miscanthus sinensis - nazývaný též jako „ozdobnice čínská"). Jeho stonky jsou však tenčí a méně odolné proti povětrnostním vlivům. Zatímco rohože z našeho rákosu vydrží až 15 let - záleží na způsobu použití, resp. míře vystavení povětrnosti, vyrobené z rákosu čínského asi jen třtinu uvedené doby.

Kvalitní rákosové rohože

Společnost ACRE, spol. s r. o. nabízí výrobky z kvalitnějšího rákosu obecného, a to jak klasické rákosové rohože z neloupaného rákosu, tak i stínovky, rákosové snopy a termoizolační rákosové desky o tloušťce 2 až 5 cm. Rákosové rohože jsou v návinu 6 m. Výšky rolí jsou: 1m, 1,2m, 1,4m, 1,6m, 1,8m a 2m. Jednotlivá stébla rákosu jsou vázána pozinkovaným drátkem.